Caith amach é

 

Seó grinn don Bhéaltriail

ScéalCeardlann dramaíochta trí mheán na Gaeilge.

Inchinn Aclaí / Brain Bootcamp

Léíriú idirghníomhach / Interactive Presentation

Eire conas teacht slán

Seó Grinn trí mheán na Gaeilge

EOLAS

Bunaíodh High Rock Productions sa bhliain 2011 chun seóanna agus ceardlanna oideachasúla a chur ar fáil do dhaltaí scoile ar bhealach taitneamhach, nádúrtha agus spraíúil. Bíonn na seóanna agus na ceardlanna seo bríomhar agus idirghníomhach.

Go dtí seo tá Caith Amach É (seó agus ceardlann don Bhéaltriail) feicthe ag breis agus 50,000 dalta ar fud na tíre.  Tugamaid  cuairt ar os cionn 250 scoil agus amharclann i 26 contae gach bliain. Tá saintaithí againn ar scríbhneoireacht, aisteoireacht agus leiriúcháin a dhéanamh ar dhrámaí grinn. Usáidimid stíleanna éagsúla drámaíochta: ceol, puipéid, idirghníomhaíocht agus drámaíocht fhisiciúil chun beocht a chur in ngach aon ábhar. Chomh maith leis seo, cuirimid béim ollmhór ar rannpháirtíocht na ndaltaí sna ceardlanna chun an luach is fearr oideachais a thabhairt dóibh.

About Us

High Rock Productions was founded in 2011. Following the smash hit success of our comedy sketch shownCaith Amach é for the Leaving Cert Irish Oral exam we now tour over 250 schools and theatrical venues every year. Our shows have been seen by over 50, ooo people in 26 counties

We are dedicated to producing inventive, interactive Shows, Presentations and Workshops, for schools and corporate entertainment As experienced performers, writers and directors of comic theatre we can bring any material to life.  We also bring a passion for education to our workshops and presentations delivering high educational value to the participants as well as enjoyable entertainment.


Nuacht ,

Márta 201

Tá an camcuairt do Caith Amach é beagnach críochnaithe ach tá dáta nó dho ar fáil i Mí Aibreán/ Bealtaine don cheardlann Scéal téigh i dteagmháil linn go luath chun dáta a chur in áirithint,  níl morán dóibh fágtha!!.

Tá an cur i láthair nua againn i mbliana –Inchinn Aclaí- bunaithe ar an inchinn. Tá an aiseolas thar barr ó daltaí agus múinteoirí go dtí seo. Is féidir í a dhéanamh trí mhéan na Gaeilge nó Béarla. Téigh i dteagmhaíl linn go luath chun triail a bhaint as.

Eire conas teacht slán: Tá leagan Gaeilge ar an Seó: Ireland A Survivor’s Guide agus beidh sé le feiceíál thíos i Daingean do Féile na Bealtaine.Raiteas slándala 

Child Safety Statement 

Our organisation believes that the best interests of children and young people attending our services are paramount. Our guiding principles are underpinned by Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children, Tusla’s Child Safeguarding: A Guide for Policy, Procedure and Practice, the United Nations Convention on the Rights of the Child and current legislation such as the Children First Act 2015, Child Care Act 1991, Protections for Persons Reporting Child Abuse Act 1998 and the National Vetting Bureau Act 2012. Our guiding principles apply to all paid staff, volunteers, committee/board members and students on work placement within our organisation. All committee/board members, staff, volunteers and students must sign up to and abide by these guiding principles and our child safeguarding procedures. We will review our guiding principles and child safeguarding procedures every two years or sooner if necessary due to service issues or changes in legislation or national policy.

 
Eire: Conas teacht slán / Ireland: A Survivors’ guide

Seó sceitse grinn a mhiníonn stair cultúr agus pobal na hÉireann trí shraith sceitsí grinn fisiciúla agus amhráin. Oiriúnach do réimse leathan aoiseanna agus don Ghaelgeoir líofa maraon leis an té atá ar bheagán focal.

 

 

 

Tuilleadh eolais faoin leagan Béarla ar seo ar  irelandasurvivorsguide.com