Caith amach é

Leaving Cert Irish Oral Workshop

 Cen fáth?

Bunaíodh Caith Amach É sa bhliain 2011 chun cúnamh a thabhairt do dhaltaí leis an leagan amach nua ar an mBéaltriail Ghaeilge.

An Seó

Ar dtús déanamid seó grinn bunaithe ar an bhfiche sraith pictiúr sa Bhéaltriail.  Tá sé bríomhar, barúil agus spreagúil, lán le stíleanna éagsúla drámaíochta: ceol, puipéid, idirghníomhíocht, drámaíocht fhisiciúil &rl.  Maireann an seó seo 50 nóiméad.  Breathnaíonn na daltaí ar fad ar an seó ag an am gcéanna agus clúdaímid gach aon sraith sa seó.  Tá an cur i láthair beoga, lán d’fhuinneamh, agus cruthaithe sa chaoi is go mbeidh sé oiriúnach do dhalta ar bith.

An Cur i Láthair Nua

Le bliain nó dhó anuas tá níos mó scoileanna ag iarraidh an seó a fheiceáil, agus is léir dúinn nach féidir linn an t-éileamh seo a shásamh leis an leagan amach mar a bhí sé (sé sin, ceardlanna a dhéanamh le gach rang ina n-aonar i ndiaidh an seó ghrinn).  Táimid ag déanamh a thuilleadh léirithe amharclanna chun freastal ar níos mó ná scoil amháin ag an am.  Mar sin féin, tuigimid go bhfuil sé deacair ar chuid agaibh dul chuig na hamharclanna seo. Dá bhrí sin, beimid fós ag tabhairt cuairt ar scoileanna ach le cur i láthair nua.

I ndiaidh an seó ghrinn, béarfaimid na ranganna ar fad le chéile chun cur i láthair amháin a dhéanamh dóibh le chéile. Sa Chur i Láthair seo, tabharfaimid moltaí dóibh maidir le hullmhú don Bhéaltriail.  Mar is gnáth, beidh sé suimiúil agus spraíúil agus tabharfaidh sé misneach agus muinín dóibh agus iad ag dul i ngleic lena n-ullmhúcháin don Bhéaltriail.  Úsáidfimid roinnt dár gcleasa ón seancheardlann agus táimid ag súil go mór le gníomhaíochtaí nua a fhorbairt freisin.

AN CAMCHUAIRT

Tá Caith Amach É feicthe ag breis agus 30,000 dalta i 200 scoil lonnaithe i 24 contae ar fud na tíre! Tá léirmheasanna le feiceaíl thíos agus ar an leathanach Baile.

AN PRAGHAS

€10 an dalta. Íosmhéid €500 don scoil.

 

 

Why?

Caith amach é was started in 2011 to help students get to grips with the new layout for the Leaving Cert Irish Oral exam. The Oral component of exam has been increased to 40% of the total mark. We believe this is a fantastic development for Irish but it does provide a huge challenge to both teachers and students. For many years teachers and students were preparing for a written exam with a small oral component. From 2011 onwards a strong ability to speak Irish comfortably will be the single key requirement to pass the leaving Cert Irish exam and will be essential to obtain a high mark

 

The Show

First we present a comic sketch show based on the 20 picture sequences.  This is available in theatres but we will can also  do school visits. The show lasts about 50-60 minutes and is watched by all the students together. It’s a fast-paced physical show with a blend of theatrical devices such as clown, puppetry, music and audience interaction. We cover all the picture sequences in the Show. It’s designed to be accessible to students of all levels.

The New Presentation

In recent years the demand for the show has been growing. It has become impossible for us to continue with the same layout, that is, doing workshops after the show with each class group. So this year 2016 we are introducing a new presentation after the show where we will give a talk to the full group of students offering our tips for preparing for the Oral. As always it will be innovative and fun and interactive. It  will be suitable for students of all levels.   We will be using some of our old tricks from the previous workshop and we are looking forward to developing new ideas and activities as well.

The Tour

The Caith amach é has been a phenomenal success. We have  visited over 250 schools and are no moving to theatrin the past 5 years  with over 27,000 students have participated, in 26  counties.  There is a sample of some of the reaction to the show below with more accessible from the Home page of this site. .

Price

10 per student.  500 euro minimum per school

 

 

Bhí an Seó ar fheabhas ar fad, Chuireadh an Seó i láthair ar bhealach greannmhar lán d’fhuinneamh agus spraoi. Thaitin sé go mór leis na daltaí, ní raibh siad ag iarraidh filleadh ar na ranganna. Mholfainn d’achan múinteoir Ghaeilge sa tír triail a bhaint as. I bhfocail amháin..iontach.”

Caitríona McElwaine, Cólaiste Cholmchile, Ballyshannon

 “Buíochas o chroí ó na cailíní i Manor House a bhain sár thaitneamh as an Seó agus ceardlann bunaithe ar na sraith pictiúir. Bhí an Seó thar barr agus chuir sibh ag obair go breá iad sa cheardlann. Beidh muid ag cur fios arís oraibh an bhliain seo chugainn. Go n eírí libh!”

                                                           Noelle Ui Ghallchoir, Manor House, Dublin

 

Ní fhéadfainn an lá seo a mholadh go leor. Thug sé spreagadh muinín agus misneach do na daltaí agus iad ag ullmhú don scrudú cainte mar aon le sin d’fhoghlaim mé féin mar mhúinteoir go leor módhanna múinteoireachta nua”

Darren Breathnach, Colaiste Pobail Castelknock

 “Bhain na daltaí go léir an-taitneamh as na ceardlanna agus an Seó a rinne Caith Amach É sa scoil. Dhírigh na haisteoirí ar na sraith phictiúir agus chuir siad go mór le muinín na ndaltaí gan dabht ar bith. Spreag siad na daltaí chun comhrá a dhéanamh ar bhealach an-spraiúíl agus an-nádurtha ar fad agus ar ndóigh d’fhoghlaim na daltaí neart nathanna cainte. Leagadh béim ollmhór ar an gcumarsáid agus thuig na daltaí tábhacht na cumarsáide chun marc maith a fháil sa scrúdú cainte. Tá meon dearfach ag na daltaí anois i leith na béaltrialach. Mholfainn na ceardlanna seo do mhúinteoirí agus do dhaltaí.”

                                                Neasa Ní Chonluain, Scoil Naoimh Mhuire Glas Naíon

 “Bhí an Seó ar fheabhas. Bhain na daltaí an-sult as go deo. Bhí an cur i láthair spreagúil agus cruthaitheach. Ba léir go raibh ullmhúchán maith déanta roimhré. Ba dheas an rud é na daltaí ar fad a fheiceáil agus iad ag glacadh páirte ann. Seó idirghníomhach, greannmhar, taitneamhach, is ea é. Mholfainn do dhuine ar bith é a chuir ar fáil sa scoil.”

                                                Eileen Dineen- Scoil Naomh Mhuire, Corcaigh

 Go hiontach ar fad. Bhain na daltaí an taitneamh as an Seó. Thug an ceardlann deis do no daltaí dul i dtaithí ar na nathanna cainte éagsúla do na sraitheanna. Fair play agus caithfidh sibh teacht ar ais!”

                                                  Thérése Ní Longáin-Sacred Heart Cloch na Coillte

 “Dúirt na daltaí uilig go raibh an seó tharr barr, greannmhar agus áisiúil. Bhí an ceardlann thar barr. Dúirt roinnt daltaí gur mhaith leo é a dhéanamh arís agus bhi siad lán sásta íoc as!!!!!!”

                                                   Donncha Ó Síocháin – Pobalscoil; Haywood