Caith amach é

Leaving Cert Irish Oral Workshop

Cen fáth?

Bunaíodh Caith Amach É sa bhliain 2011 chun cúnamh a thabhairt do dhaltaí leis an leagan amach nua ar an mBéaltriail Ghaeilge.

 

An Seó

Cuireann High Rock Productions i láthair an seó Caith Amach é- seó grinn den chéad scothbunaithe ar na sraith pictiúr don ardteisiméireacht. Clúdáitear gach sraith i seó bríomhar barúil agus spreagúil lán le stíleanna éagsúla drámaíochta ceol, púipéid, idirghníomhacht agus aisteoireacht fhisiciúil. Tá cuairt á tabhairt ag High Rock Productions ar scoileanna agus amharclanna le sé bliain anuas  ó bunaíodh an seó i 2011. Tá Caith Amach é feicthe ag breis is 45,000 dalta i 26 contae ar fud na Tíre. Tá clú agus cáil ar an seó agus tá an tóir ar múinteoirí agus daltaí air mar bhealach spraiúil chun na daltaí a spreagadh i dtreo na Gaeilge. Tar eis an seó déanaimid cur i láthair idirghníomhach ar conas tabhairt faoin Bhéaltriail. Bain Sult as an sraith pictiúir le Caith amach é

Tá Caith Amach É feicthe ag breis agus 30,000 dalta i 200 scoil lonnaithe i 24 contae ar fud na tíre! Tá léirmheasanna le feiceaíl thíos agus ar an leathanach Baile.

 

An Praghas

€10 an dalta. Íosmhéid €500 chun cuairt a thabhairt ar scoil

Why?

Caith amach é was started in 2011 to help students get to grips with the new layout for the Leaving Cert Irish Oral exam. The Oral component of exam has been increased to 40% of the total mark. We believe this is a fantastic development for Irish but it does provide a huge challenge to both teachers and students. For many years teachers and students were preparing for a written exam with a small oral component. From 2011 onwards a strong ability to speak Irish comfortably was be the single key requirement to pass the leaving Cert Irish exam and became essential to obtain a high mark.

 

The Show

First we present a comic sketch show based on the 20 picture sequences.  This is available in theatres but we will can also  do school visits. The show lasts about 60 minutes and is watched by all the students together. It’s a fast-paced physical show with a blend of theatrical devices such as clown, puppetry, music and audience interaction. We cover all the picture sequences in the Show. It’s designed to be accessible to students of all levels. Following the show in schools we offer an interactive presentation which gives advice on how to prepare for the Irish Oral exam.

 

The Tour

The Caith amach é has been a phenomenal success. We visit 250 schools a year with many more seeing the show in theatrical venues. Caith ámach é has been seen by over 50,000 students  in 26  counties.  It has been recommended by the Students and teachers as a brilliant way to inspire students engage with and enjoy Irish.There is a sample of some of the reaction to the show below with more accessible from the Home page of this site.

 

Price

10 per student.  500 euro minimum for a school visit per school

 

 

Bhí an Seó ar fheabhas ar fad, Chuireadh an Seó i láthair ar bhealach greannmhar lán d’fhuinneamh agus spraoi. Thaitin sé go mór leis na daltaí, ní raibh siad ag iarraidh filleadh ar na ranganna. Mholfainn d’achan múinteoir Ghaeilge sa tír triail a bhaint as. I bhfocail amháin..iontach.”

Caitríona McElwaine, Cólaiste Cholmchile, Ballyshannon

 

Buíochas o chroí ó na cailíní i Manor House a bhain sár thaitneamh as an Seó agus ceardlann bunaithe ar na sraith pictiúir. Bhí an Seó thar barr agus chuir sibh ag obair go breá iad sa cheardlann. Beidh muid ag cur fios arís oraibh an bhliain seo chugainn. Go n eírí libh!”

Noelle Ui Ghallchoir, Manor House, Dublin

 

Ní fhéadfainn an lá seo a mholadh go leor. Thug sé spreagadh muinín agus misneach do na daltaí agus iad ag ullmhú don scrudú cainte mar aon le sin d’fhoghlaim mé féin mar mhúinteoir go leor módhanna múinteoireachta nua”

Darren Breathnach, Colaiste Pobail Castelknock

 

Bhain na daltaí go léir an-taitneamh as na ceardlanna agus an Seó a rinne Caith Amach É sa scoil. Dhírigh na haisteoirí ar na sraith phictiúir agus chuir siad go mór le muinín na ndaltaí gan dabht ar bith. Spreag siad na daltaí chun comhrá a dhéanamh ar bhealach an-spraiúíl agus an-nádurtha ar fad agus ar ndóigh d’fhoghlaim na daltaí neart nathanna cainte. Leagadh béim ollmhór ar an gcumarsáid agus thuig na daltaí tábhacht na cumarsáide chun marc maith a fháil sa scrúdú cainte. Tá meon dearfach ag na daltaí anois i leith na béaltrialach. Mholfainn na ceardlanna seo do mhúinteoirí agus do dhaltaí.”

Neasa Ní Chonluain, Scoil Naoimh Mhuire Glas Naíon

 

Bhí an Seó ar fheabhas. Bhain na daltaí an-sult as go deo. Bhí an cur i láthair spreagúil agus cruthaitheach. Ba léir go raibh ullmhúchán maith déanta roimhré. Ba dheas an rud é na daltaí ar fad a fheiceáil agus iad ag glacadh páirte ann. Seó idirghníomhach, greannmhar, taitneamhach, is ea é. Mholfainn do dhuine ar bith é a chuir ar fáil sa scoil.”

 Eileen Dineen- Scoil Naomh Mhuire, Corcaigh

 

Go hiontach ar fad. Bhain na daltaí an taitneamh as an Seó. Thug an ceardlann deis do no daltaí dul i dtaithí ar na nathanna cainte éagsúla do na sraitheanna. Fair play agus caithfidh sibh teacht ar ais!”

Thérése Ní Longáin-Sacred Heart Cloch na Coillte

 

Dúirt na daltaí uilig go raibh an seó tharr barr, greannmhar agus áisiúil. Bhí an ceardlann thar barr. Dúirt roinnt daltaí gur mhaith leo é a dhéanamh arís agus bhi siad lán sásta íoc as!!!!!!”

Donncha Ó Síocháin – Pobalscoil; Haywood